Sunday, May 27, 2007

Nordmans sang

Af Norges svundne Herlighed
kun matte Glimt vi skue,
en døsig Taage ruger ned,
som Kraft og Mod vil kue:
O elskte Land, nær er dit Fald,
hvis Oldtids Lue slukkes skal!-
Nei Brødre! Gnisten i vor Barm
maa blusse høit til Flamme!

Saa sværger, Brødre, Haand i Haand!
Den Pagt os hellig være:
At hævde Norges gamle Aand!
At leve for dets Ære!
Til Nastrond med den usle Træl,
hvis Barm ei slaar for Norges Held!
For gamle Norge kan vi dø!
For Norge vil vi leve!

- Johan Storm Munch