Monday, November 10, 2008

Gudehov ved Mjøsa


"Gudene Frøy og Gerd kan ha blitt tilbedt på stedet, etter funnet av gullgubbene å dømme. Til tross for utgravninger på stedet i 1993, 2004 og 2005, er det først nå i høst man har klart å konkludere med at det trolig er et gudehus man har funnet, minst 15 meter langt.

- Vi har funnet hull etter meget kraftige bærende stokker med diameter rundt 40 cm, som kan tyde på en kraftig bygning som i så fall var synlig på stor avstand når man kom seilende nordover på Mjøsa, opplyser arkeolog Vivian Wangen ved Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. - Når vi mener det er et gudehus, skyldes det mangel på tradisjonelle hverdagsfunn, som bryner, spinnehjul, skår av kokekar og så videre. Bygningen lå i sin tid svært strategisk plassert, der reisen ned gjennom Gudbrandsdalen ble avløst av ferden videre på Mjøsa, eller omvendt."


Link