Wednesday, February 27, 2013

The Times They Are A ChanginEt 11-hodet troll av en europeisk intelligentsia ytret nylig sin bekymring gjennom noen av de største avisene og tidsskriftene i Europa, for at Europa som idé og begrep, men også den faktiske konkrete politiske sammenslutningen, står for fall. Og dette skal vi, i følge disse, av en eller annen grunn frykte. Salgsargumentene er lite overbevisende: alternativene vi står overfor er enten et tettere integrert Europa eller kaos og barbari: ”Det Europa som våre foreldre bygget, et nytt konsept som skjenket etterkrigstidens mennesker fred, velstand og et demokrati – goder som savnet sidestykke. Dette Europa er igjen i ferd med å smuldre opp rett foran øynene våre.” Det er tre faresignaler denne gruppen har plukket opp: Europa viser seg usolidariske i forhold til det Hellas nå går igjennom; populisme, her underforstått nasjonalisme og andre uttrykk for partikularisme med hensyn til folk, nasjon eller etnisitet trer frem; konsensus rundt en samstemt europeisk økonomi eroderer (og det er ikke her snakk om et ønske om enighet rundt en samstemt økonomisk politikk, utøvd av uavhengige og suveren stater i akutte krisetider. Gruppen gjør det uttrykkelig klart at modellen de forfekter er et føderasjonenes Europa, USE.)

Ét poeng er at disse premissene er de facto feil. Demokratiet er nå et degenerert avvik kalt liberal-demokrati, viss hovedformål er å fremme abstrakte rettigheter for individet og minoritetsgrupper, og ikke nødvendigvis samfunnets/kollektivets interesser; velstand måler kun det som kalles ”standard of living” og ikke ”standard of life” hvis da ikke disse kloke hodene med en omskriving av det utilitaristiske etikk-prinsippet mener at størst mulig rikdom, høyest akkumulering av penger og materielle goder, for flest mulig mennesker, er en verdi i seg selv. Mest trolig resonnerer man ut i fra et feilaktig premiss om at det ene vil automatisk avføde det andre: er man rik blir man lykkelig.; Europa har opplevd krig etter den andre verdenskrig, og den balkanske vårens Kalashnikover lød lenger enn våpnene i begge verdenskrigene. Videre, Europa er i en kontinuerlig tilstand av krig, i en eller annen ørken er det menn med skjegg og sandaler som vi har latt oss overbevise om vil oss vondt. Ikke bare en fysisk trussel på våre liv, men de truer visstnok selve fundamentet for vår sivilisasjon, våre ”verdier” må vite. Freden er dermed bare illusorisk og en negasjon i det den her er definert som fravær av krig, nærmere bestemt fravær av krig på europeisk territorium (krig her forstått i sin mest elementære og primitive form: bombefly, soldater med våpen, tanks, raketter etc. som rettes og brukes mot fienden med mål om mest mulig død og terror). Vi ser derimot en stadig mer utvisket demarkasjonslinje mellom det sivile og militære samfunnet også nasjonalt (som for øvrig har vist seg Grunnlovsstridig), man kan ikke risikere at befolkningen utvikler en følelse av trygghet og dermed miste mye av legitimiteten for implementering av radikale endringer og utøvelsen av geo-politiske eskapader.

Fokuset og oppskriften på løsning er en våt drøm for alle Jagland-spirer der ute: sterkere overnasjonal styring, mindre selvråderett, styrking av de liberale, demokratiske institusjonene hvor særinteresser og individet trumfer over det kollektive, som oftest nasjonale. Sagt på en annen måte: det lokale, regionale, nasjonale, det identitetsdefinerende og -skapende, skal underkastes det globale, det obskure, det flytende; profitt skal være målet, drivkraften og målestokken for menneskenes og samfunnenes suksess.

Beveggrunnene for de enkelte bidragsyterne bak kronikken er vanskelig i å utlede, profesjonsmessig inkluderer gruppen alt fra feminister, litteraturkritikere, sosiologer, til mediemagnater og psyko-analytikere og andre, i hvert fall i egne øyne, uvurderlige samfunnspilarer. Her finner vi en dandy som forfatteren Sir Ahmed Salman Rushdie, sist sett på en rød løper i en eller annen verdensmetropol med en pur ung jente under armen. En annen dandy, Bernhard-Henri Levy, fransk jøde, født i Algerie, kanskje mest kjent for å ha ringt President Sarkozy i Frankrike fra Benghazi, hvor han beordret sistnevnte om å sette i gang bombekampanjen mot Libya. Også kjent for offentlig å støtte uforbeholdent det Israelske militæret, og IMF-sjefen Dominique Strauss-Kahn mot voldtektsanklagene. Her er feministen Julia Kristeva, psykoanalytiker og Marxist, som har et formål om å forene de to materialistiske retningene. Hun har også markert seg også ved å hevde at politisk tilhørighet etter etnisk og/eller religiøse identitetslinjer er de facto totalitære, og at kollektiv identitet fremfor en individuell identitet er farlig. Og slik fortsetter det. Visse fellestrekk finnes blant denne moderne Elverbanden: de har alle en fortid på den radikale venstresiden; de fleste er offentlig selverklærte ateister eller agnostikere; omtrent halvparten er sekulære jøder. Blant annet. Har dette så noe å si? 

Implisitt indikerer de selv en bitterhet over manglende entusiasme og tilgang på barrikadestormere, få er de som i dag lar seg kalle til noe som helst utover der den personlige sfære er berørt. Tekstens oppfordring og målet for denne tilhører gårsdagen, meningene og menneskene bak er alle et utslag av sivilisasjonens høst, og kronikken er derfor ikke å anse som utslag av voksesmerter, men snarere en dødsralling. Det er et eksistensielt skrik i mørket, som en fremmedgjort Obstfelder på en fremmed klode. Man forstår ikke omgivelsene, man er gått vill og eneste desperate alternativ som gjenstår er et forsøk på å skape terrenget etter kartet. Dette er, som vi vet, en garanti for desperasjon, irrasjonalitet og til sist, død. Vi, morgendagens barn, skal sitte taust og kontemplativt på en høyde i distansen og overvære forestillingen der nede, knapt bry oss, knapt ense utfallene, skrikene; som man uten sentimentalitet ville betraktet enhver dødskamp av evigheten i naturen. Her vil vi avvente solens omfavnelse og gjøre oss klare til å bryte jorden på nytt.