Wednesday, March 20, 2013

Javel, nei...

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), og til dels Landsorganisasjonen (LO), viste rørende omtanke for de norske arbeidstakerne da de for en tid tilbake ytret skepsis for den europeiske arbeidsinnvandringen til landet. Grunnen for skepsisen er at europeiske arbeidsinnvandrere visstnok: a) fortrenger yngre arbeidssøkende nordmenn fra en introduksjon til arbeidsmarkedet (dette gjelder spesielt svensker), og b) ”mange” av arbeidsinnvandrerne faller ut av arbeidslivet etter relativt kort tid og vil da ha opptjent seg trygderettigheter (dette gjelder angivelig i hovedsak østeuropeere, da spesielt fra de baltiske landene). Selv om vi lar tvilen komme arbeidsgiver- og arbeidstakersiden til gode, vil det likevel være en nagende følelse av at det er vikarierende motiv som ligger til grunn. Omkvedet har, som vi alle kjenner til, vært gjennom flere tiår at innvandrerne går inn i yrker, profesjoner og nisjer i arbeidslivet som etniske nordmenn selv ikke er villige til å gå inn i, men det påtakelige er at dette argumentet har stilnet suksessivt med innvandringen fra de førnevnte nasjonene og områdene, det er visstnok en essensiell forskjell på om det er en hvit svenske eller om det er en mørk somalier som vasker toalettene på Gardermoen. Førstnevnte fortrenger norsk ungdom mens sistnevnte ikke gjør det. Denne uhellige alliansen, representanter for sine respektive banehalvdeler av norsk arbeidsliv, har mest trolig sitt utspring fra internasjonale politiske og økonomiske aktører som har en global agenda. Peter Sutherland er en nidkjær utøver av sitt virke, i hans tilfelle som EUs representant for migrasjonsspørsmål og styreformann for finansinstitusjonen Goldman Sachs. For ham er migrasjon både et økonomisk, såvel som ideologisk spørsmål. For å påse en økonomisk vekst i eurosonen har Sutherland nemlig foreskrevet at de aktuelle nasjonene blir multikulturelle, og det er neppe svensker i Norge som ligger Sutherland på hjertet for løsningen er at den nasjonale homogeniteten undergraves.

"The EU should "do its best to undermine" the "homogeneity" of its member states, the UN's special representative for migration has said.
 
Peter Sutherland told peers the future prosperity of many EU states depended on them becoming multicultural.

He was being quizzed by the Lords EU home affairs sub-committee which is investigating global migration.
Mr Sutherland, who is non-executive chairman of Goldman Sachs International and a former chairman of oil giant BP, heads the Global Forum on Migration and Development, which brings together representatives of 160 nations to share policy ideas.
He told the House of Lords committee migration was a "crucial dynamic for economic growth" in some EU nations "however difficult it may be to explain this to the citizens of those states".


Og finansinstitusjonen som Sutherland representerer bidrar gjerne: Goldman Sachs har nå opprettet et fond for å avhjelpe søknaden på visum til Australia for kinesere på jakt etter jobb. Argumentet er at man nå skal gå etter spesifkt høyt utdannede med fagkompetanse. Hvorfor disse ikke kan komme fra Vesten, eller hvorfor Vesten nødvendigvis må undergraves etnisk og bli multikulturelle på grunnlag av dette har derimot ikke blitt besvart. (Skrekk)eksempelet som blir brukt av finansinstitusjonene selv er Irland (hvor Sutherland tilfeldigvis var regjeringsadvokat), som etter å ha blitt tygd og spyttet ut igjen av Det Internasjonale Pengefondet (IMF), nå nærmest har opphørt som selvstendig nasjon og har overlatt makten til eksterne teknokrater og finansinstitusjoner. Oppskriften fra IMF skilte seg ikke nevneverdig fra Goldman Sachs: mer innvandring, mindre nasjonal selvråderett, mer makt til Brussel.