Tuesday, April 10, 2007

Begrenset blasfemi mot de moderne religioner
"Hur bör vi se på 1900-talet, det århundrade då så mycket i grunden förändrades? För mig är 1900-talet det mörkaste seklet i Europas historia, inte endast för att det är under detta århundrade som den europeiska civilisationen byts ut mot amerikansk masskultur, intellektuell konformism och en ny religiositet med Auschwitz som pilgrimsmål, utan även för att så många civilisationsbärande institutioner går under före, under och efter det andra Världskriget.

Att vi idag, efter det andra världskriget, fått en ny religion som vi kan kalla förintelsekulten, är endast en fortsättning på detta “profan-humanistiska” arv. I Frankrike och Tyskland, som förr var den västerländska kristendomens starkaste pelare, kan man idag öppet häda och förneka Gud, men inte förintelsen. Man kan spotta och skända en kyrka, men inte “minnet av förintelsens offer”. Detta är vår nya tro på en humanism med mänskliga rättigheter vars främsta symbol är de nya martyrerna i form av sex miljoner döda judar.

Den nya religionen har en egen eskatologi, en egen lära om de yttersta tingen. Denna lära går väsentligen ut på att all form av traditionell europeisk kultur, alla uttryck för europeisk identitet och all form av icke-liberal “höger” potentiellt kan orsaka en “ny förintelse”. Att därför inte vilja gå med på massinvandring är att ge uttryck för en åsikt som i förlängningen kan leda till “det som aldrig får hända igen”. Detta är den nya religionens budskap. Detta är den nya religionens tyrranni över våra sinnen, våra åsikter och våra medvetanden. Den nya religionen kan endast leda till åsiktskonformism och förtryck. Och den är ytterst intolerant mot de värden och instutitioner som byggt Europa.

Theodor Adorno som tillhörde de judiska intellektuella i den marxistiska Frankfurtskolan, skrev t.ex. att det är den kristna kyrkan som orsakat fascismen (d.v.s. förintelsen) i Europa. Vidare menade samma skolas judiska lärde att den västerländska kristna mannen bär skulden för förtryck av kvinnor (feminism), andra raser (mångkultur), homo, trans och bisexuella (queerteori) och barn."

FAS