Wednesday, September 19, 2007

Kannibalismens natur

De vestlige nasjoner begynner å bli desperate på vegne av sin Gullkalv, bedre kjent som demokrati, og under valgkampen ble det nærmest antydet at verden ville gå under om ikke stemmeretten ble benyttet (må ikke forveksles med det kuriøse begrepet "borgerplikt"). Folk forstår selvfølgelig at den såkalte "stemmeretten" kun er et middel for politikere til å kjøpe seg legitimitet for sine posisjoner og gjerninger, og tanken om demokrati er et illusorisk begrep uten reel mening. De fleste vet at selv om man som enkeltindivid gir sin stemme til FRP på valgdagen, er det ingen garanti for at bensinprisene dagen etter valget vil gå ned (som om det var noe trakte etter). Sjansene for at det motsatte skulle skje er faktisk like store, grunnet hestehandel og kompromisser for posisjoner. Nå har vi imidlertid fått en ny realitet i og med innvandrere med en ukompatibel kultur og tradisjon, noe som gir en ny hverdag med hensyn til begrepet demokrati. Demokratiet vil i de nærmeste årene bli undergravet til det meningsløse, ironisk nok på grunn av seg selv, det vil råtne på rot og bli hult og betydningsløst, for til slutt å forsvinne.

"Personer i rusmiljøet i Drammen fikk tilbud om en femtilapp for å stemme på Arbeiderpartiet i årets valg.

I tillegg til velgere i byens rusmiljø som ble forsøkt kjøpt for å avgi forhåndsstemme til Ap, fikk andre tilbud om gratis kebab ved enkelte av byens gatekjøkken for å gjøre det samme, skriver Drammens Tidende i dag.

Blant de som fikk tilbudet, var Else Marie Romset. Hun fikk torsdag 6. september utdelt en stemmeseddel for Arbeiderpartiet ved Kirkens Bymisjons «Møtestedet».

-Dette strider mot alt jeg er opplært til. Norge skal være et fritt demokrati, men jeg trengte de 50 kronene jeg fikk for å stemme, sier hun.

Romset gikk til stemmelokalet i rådhuset, krøllet sammen stemmeseddelen, og la merke til at den var ferdig utfylt med et kryss for personstemme til bystyrepolitiker Yousuf Gilani (Ap)."Yousuf Gilani (Ap)


VG