Tuesday, October 09, 2007

von Helvete bekymret for moralsk forfall- Spesielt med tanke på at den vestlige, kristne verden er under konstante angrep fra ekstreme muslimer. Hvis vi har null filsofisk, moralsk og åndelig forsvar mot en milliard, enhetlig tenkende folk, ja, da står vi lagelig til for hogg. Hvis det skal være sånn at den ene skal drive med trommereiser og den andre skal snakke med engler, ja, så må du nesten regne med at en skikkelig skjerpa og motivert islamistisk soldat kommer og tar deg i ræva. Vi trenger et felles verdigrunnlag i Norge, og det fort, sier rockestjernen.

Link


"Hertis" har rett i at Islam, uavhengig av om den er i moderat eller fundamentalistisk form, utgjør en trussel mot de såkalte "Vestlige" verdier. Dette er verdier grunnet i opplysningstidens rasjonalisme og humanisme, i tillegg til å være basert på den jødisk-kristne troslære. Han feiler imidlertid i sin tiltro til at et kristent verdigrunnlag skal utgjøre noen hinder for denne trusselen, idet det er nettopp disse verdiene som i snart 600 år har preparert grunnen for et tankesett og en mentalitet som, først, har gjort befolkningen i Vesten selvutslettende altruistiske gjennom sitt fokus på humanisme og toleranse, dernest som en beveggrunn for å intervenere i land som utgjør en trussel mot Israel og USAs interesser, og hvor "demokratispredning" blir brukt som påskudd. Kristendommen har råtnet på rot og vil utgjøre samme mengde motstand som innbyggerne i Hiroshima mot Fat Boy som kom dalende fra oven. Hva vi trenger er en mentalitet hvor Jihad gjøres til det fremste uttrykket, Jihad da som en ekvivalent til de teutoniske ridderne, korsfarerne, vikingene, samuraiene og de nord- og sør-amerikanske indianerne. Jihad er da her forstått som en livsholdning basert på en indre kamp som kommer til uttrykk gjennom ytre handlinger, som fysisk kamp. Ikke en kamp om territorier eller konkrete verdigjenstander, men en kamp mot fiender av sannheten, rettferdigheten og det gudommelige, spirituelle. For å tilegne oss dette må det imidlertid en fundamental mentalitetsendring til, en mentalitetsendring som i omfang vil måtte være uten sidestykke i verdenshistorien. Den vil derfor heller ikke komme. Det burde være åpenbart for alle at det finnes krefter sterkere enn noen på alle plan i samfunnet som har i sin interesse å jobbe mot alle aspekter av det vi forstår som "Vestlig", til fordel for det formløse, troløse, anti-tradisjonalistiske og degenererte. Det vokalisten i Turboneger ikke innser er at han selv er en bestanddel av disse kreftene, Islam er det ikke. Islam er den eneste gjenværende tradisjonalistiske verdensanskuelsen av betydning og den eneste filosofisk/moralske tankeretningen som forener menneskene med det spirituelle, ikke som den samtidige kristendommen hvor Gud og mennesket er to atskilte sfærer, og hvor krigene er begrunnet materialistisk. Hovedessensen i Islam representerer dermed bedre kontinuiteten fra våre forfedres verdigrunnlag (det paternalistiske, levende åndelige, hierkaiske, kollektivistiske og spirituelt og fysisk kjempende) enn hva den degenererte, råtnende kristendommen har "utviklet" seg til:
http://www.geocities.com/integral_tradition/islam.html