Saturday, October 13, 2007

FUNDAMENTALT: Litt om Tradisjon og Aksjon


En artikkel om tradisjonalisme fra bloggen Autonom

Remember that you have remembered and pass on the tradition, skriver Ezra Pound i sine Cantos, og uttrykker slik noe av essensen i det tradisjonelle; minnet. Et kollektivt minne som forklares dels mytologisk, dels legendarisk og dels historisk, den kamp som har vært ført faktisk og metafysisk for den tradisjon som kollektivet omfatter og det kollektivet som tradisjonen omfatter. Tradisjonalisme handler derfor om mer enn ytre fakter, tegn og symboler, selv om det er vesentlig for å kunne manifestere tradisjonen bevisst og ubevisst.

Forts.