Saturday, August 23, 2008

Det bestandige og uforanderliges universelle appell


"I løpet av de siste 16 årene er sekten blitt nesten dobbelt så stor. Det skyldes store familier, flere ekteskap innen det isolerte sektsamfunnet og høyere levealder, viser en ny studie.

Mens sekten i 1992 hadde 125.000 medlemmer, hadde antallet økt til 231.000 i 2008 - det vil si 4 prosent i året.
Hvis utviklingen fortsetter i samme takt, er sekten ventet å utgjøre nesten en halv million mennesker innen 2026.


Hos Amish-folket er det forbudt å kjøre bil, bruke PC eller koble seg til det offentlige strømnettet. De lever som i gamle dager, dyrker maten sin selv og bruker hest og kjerre. Kvinnene går kledd i lange kjoler, mens mennene bruker stråhatt og bukseseler. De tar bedre vare på helsen sin enn folk flest, og har derfor både høyere levealder og lavere barnedødelighet enn gjennomsnittet av amerikanere, ifølge Donald Kraybill."