Thursday, October 23, 2008

Norsk flertallsdiktatur

"Hvilke strategier og hersketeknikker brukes for å få opposisjonelle, annerledes tenkende og kritiske folk til å holde kjeft i Norge i dag?

Uten ryggrad? Det samlede trykket mot styret i Norsk Litteraturfestival på Lillehammer for å få dem til å trekke invitasjonen av David Irving til neste års festival så i første omgang ut til å ha lykkes.

Man trodde man hadde satt en effektiv stopper for David Irvings ytringer på festivalen, samtidig som man hadde tvunget initiativtager Stig Sæterbakken til å gå av, og hans to kolleger til å knele og kysse keiser Erik Rudengs hånd (direktør i "Fritt Ord") og høytidelig ta offentlig avstand fra sin kjetterske tro som de noen dager før hadde stått sammen med Stig Sæterbakken om. Er det slikt man gjør når man møter makten uten ryggrad?"


Aftenposten