Friday, January 09, 2009

Menneskeofringer blant vikingene?


En, i utgangspunktet, spekulativ og sensasjonspreget arkeologisk og historisk tilnærming, men vel verdt å se nærmere på hvis intensjonen er et genuint ønske om å utvide vår kunnskap om perioden og dets religiøse og sosio-/kulturelle uttrykk. Fullstendig utenkelig er dette ikke; vikingenes kosmologi var nært knyttet opp mot det re-generative ved mennesket og verden, tiden var syklisk, ikke lineær. Det re-generative er særdeles utpreget i det kosmogeniske ved den norrøne forestillingen: verden oppsto ved drapet og oppstykkingen av kroppen til jotnen Ymir. Dette re-generative aspektet, med gjenskapelsen av verdens opprinnelse, er dermed noe som er tenkelig med hensyn til vikingene og teorien om eventuelle menneskeofringer.

"OFRING AV MENNESKER har pågått i en rekke kulturer opp gjennom historien, og det finnes flere skriftlige kilder som hevder at også vikingene drev med dette, selv om det nok var sjelden. De ofret antakelig heller dyr.

- Jeg vil ikke avise dette, men hele tiden skal ting tolkes. Det er et vanskelig spørsmål. Vi har for eksempel kirkemannen Adam fra Bremen som forteller om de forferdelige menneskeofringene i hedendommen. Nyere syn på dette er at det ikke

var noen generell menneskeofring i vikingtiden. Men det var et veldig brutalt og voldelig samfunn og folk ble drept. I krisetider kan en liten samfunnsorganisasjon gripe til ganske ekstreme midler, sier religionshistorieprofessor Gro Steinsland til Dagbladet.no. Hun har skrevet boken Norrøn religion, myter, riter, samfunn.

Den nevnte Adam von Bremen var en tysk kronikør som på 1000-tallet skrev at vikingene ofret mennesker til Odin i et tempel i Uppsalla. Handlingen beskrives også i Gesta Danorum og blant annet Ynglingesagaen.

- Ynglingesagaen, for eksempel, ble skrevet da folk hadde vært kristne i 200 år. Hedendommen var tilbakelatt, og man hadde fått "den kristne sannheten", sier Steinsland.

- Arkeologene har hatt litt vanskelig for å tro at dette med menneskeofring kan ha vært annet enn kristenpropaganda for å vise de mørke sidene ved hedendommen. Menneskeoffer kjenner man generelt fra den tidligere del av jernalder, men det er nytt at vi kan se at det går så langt frem i tid. Resultatene fra de siste 10 - 15 års utgravinger begynner å bekrefte ting som står i middelalderkildene, sier Lars Jørgensen.

Den arabiske forfatteren Ahmad ibn Fadlan skrev i 921 om norrøne krigere som av og til ble begravet med slavekvinner, og hensiktet skal ha vært at krigerne skulle få med seg koner til Valhall."


Dagbladet