Thursday, April 09, 2009

Hellig geometri og arkitektur

Arkitekt Bodvar Schjelderup gir her i NRKs "Mellom Himmel og Jord" et lite overblikk om hellig geometri og arkitektur, spesielt knyttet til Keops-pyramiden og dets relasjon til hellige byer/steder, også i Norge.

Podcast og streaming