Tuesday, May 15, 2012

Unormalt normalt.

I hine, hårde dager, tilbake i Arilds tid må det ha vært, fantes det ikke så mye "gjenger" som løst sammensatte grupper basert på sosio-/kulturelle faktorer eller geografi, hvor minste felles multiplum i de fleste tilfeller dreide seg om fritidsinteresser eller dets like. Man omgikk og sosialiserte seg med de som var umiddelbart tilgjengelig i fysisk forstand, eller de man spilte fotball sammen med og dermed hadde sammenfallende interesse med. Dette regulerte seg selv. Gjenger som sådan har imidlertid også eksistert, side om side med de mer uskyldige sammenslutningene. Disse har imidlertid representert et avvik i samfunnet, en anomalitet, som de færreste noen gang kom til å gjøre noen som helst bekjentskap med. Tveita-gjengen ble for de fleste bare en tilnærmet urban-legend, og for noen få kunne de nok også utgjøre et ideal de ville være en del av. Når aspekter av denne gjeng-kulturen nå blir del av majoritetskulturen vil dette få utslag som lett lar seg kategorisere under AlternativeRight`s ”So This Is How It Ends”, STIHIE.

- Status å bli gjengvoldtatt

Britiske Isha Nembhard (20) står denne helgen fram i storavisen The Guardian og avslører hvordan jenter er villige til å å gjennomgå brutale overgrep av sine egne gjenger for å bli godtatt og for å få høyere «status».    

- Voldtekt er normalt

20-åringen, som i dag jobber som rådgiver i Foundation 4 Life, forteller til avisen at jenter som går inn i guttegjenger lett aksepterer å bli seksuelt misbrukt. Hun mener det nå har nådd et punkt der voldtekter har blitt «normalt».

- Trend

Overfor The Guardian utrykker en overbetjent i Scotland Yard bekymring for at problemet der unge kvinner som blir seksuelt misbrukt av sine gjenger har blitt så stort at det kan betraktes som en «trend».
 Link