Saturday, December 21, 2013

Den ville jakt
Portene åpnes, den ville jakt er løs, og Odin leder flokken nok en gang på dens ferd gjennom kosmos. Tilværelsens uregjerlige, tøylesløse og potensielt farlige krefter sveiper verden og slår til bakken eller tar opp i seg alt i sin vei. Lighthouse Meru slukker dermed sitt lys for sesongen og dets funksjon blir nå en bolig for kontemplasjon og operatørenes fokus rettes mot deres respektive indre liv. Heil Ånden, respekter og akt naturen! Lyset skal på ny skinne for villfarne sjeler i deres natt og kursen gjenopprettes, bort fra skjær og den visse død.Asgaardsreien i Fylking rider

ved Høst og Vinter i barske Nætter,

men helst den færdes ved Juletider;

da holder den Fest hos Trolde og Jetter,

da stryger den lavt over Eng og Sti

og farer den larmende Bygd forbi -

da vogt dig Bonde, hold Skik og Orden;

thi Asgaardsreien er snart ved Gaarden!
 
 
- Johan Sebastian Welhaven