Saturday, January 04, 2014

Nasjonalsosialisme og antisemittisme, del 2Bloggen vil publisere utdrag fra artikler skrevet av Savitri Devi, ikke nødvendigvis fordi innholdet sammenfaller med vårt syn, men fordi vi mener det har en historisk interesse som en levning som kan forklare historiske prosesser, viss avskygninger gjør seg gjeldende også i dag.

Utdrag fra The Lightning and the Sun, av Savitri Devi,  Del 2
Krig mot marxismen så ut til, og ser fremdeles ut til, uten tvil, på det praktiske plan, å være den første oppgaven til nasjonalsosialismen, kun fordi marxismen representerer i dag den mest umiddelbare trusselen; fordi den er en vellykket gren av den gamle, veldig gamle, jødiske massegiften som ble tilberedt for å konsumeres av goyim, med hensikt om å bringe frem forfallet i alle raser, en slutt på all sann nasjonalisme, og den grenseløse ekspansjonen av en jødegjennomtrengt menneskehet av en dårligere og dårligere kvalitet, i en mørkere og mørkere, styggere og styggere, verden; kort sagt, å sikre at verdens liv ikke har noen fremtid. Noe som ikke betyr at andre grener av den samme, hvor effektene er mindre åpenbare, mindre hurtige, ikke er like farlige på lengre sikt, hvis ikke farligere. 

Storheten til den nasjonalsosialistiske bevegelsen i dette henseende ligger mindre i det faktum at den har med mer innsats og effektivitet enn andre partier og kirken, kjempet mot den ”kommunistiske fare,” enn at den har pekt ut de riktige grunnene for hvorfor den sistnevnte er en fare, selve Faren, og kjempet mot den for den årsaken alene.

Kommunismen, eller snarere marxismen, er ikke en fare fordi den truer de besittende klassene i denne verden med å ta fra de eiendelene, med påfølgende tvunget daglig arbeid og med mål om å avskaffe den kapitalistiske økonomien. Det, selv om det er hovedårsaken til all støyen mot kommunistene utenfor sirkelen av nasjonalsosialister, er en detalj, og en ubetydelig liten en. Verden taper ingenting ved at kapitalistene og det råtne systemet de representerer forsvinner. Tvert i mot! Og, selv om privat eierskap så langt som det er et produkt av et personlig arbeid, og ikke av spekulasjon, ble anerkjent i det opprinnelige programmet til NSDAP som en legitim rett for individet, vil jeg gå så langt som å si at, likevel, det ikke ville være en ubotelig skade om den også ble sveipet bort i en storm av radikale økonomiske forandringer.

Marxismen er heller ingen fare på grunnlag av at dens reelle tilhengere, mennesker som lever i tiden1, har liten eller ingen interesse for kristendommen, eller andre metafysiske spekulasjoner, og særskilt, begrenset nysgjerrighet for hva som skjer med de etter deres død. Likeledes er det ingen fare ved at Karl Marx` fundamentale lære vedrørende historie, hans berømte ”historiske materialisme”, forsøker å forklare all evolusjon i tiden uten hjelp av en hypotese som inkluderer ”Gud” eller menneskets ”sjel”. Det er hovedårsaken til opprøret blant kristne og andre åndelig-orienterte mennesker mot ”kommunist-ateismen”, og hovedunnskyldningen fremsatt av den katolske kirken for å legitimere sitt forbud mot den ”materialistiske” doktrinen, og er som sagt kun en detalj.

Faren med marxismen ligger ene og absolutt i det faktum, som Adolf Hitler har poengtert i Mein Kampf2 og utallige taler, i sin konseptualisering og syn på individet som kun et produkt av sine økonomiske omgivelser, og av en skjebne som er styrt kun av økonomiske krefter, og dermed impliserer fornektelsen av viktigheten av rase og personlighet, fornektelse av det naturlige hierarkiet av rasene og de ikke-reduserbare forskjellene i folkegrupper og verdien mellom en rase og en annen, som ikke er mindre enn den naturlige ulikheten mellom individer, til og med innen samme rase. Med andre ord, det ligger i det faktum at marxismen er menneskesentrert, ikke livssentrert, og egalitær; i motsetning til naturens ånd, ikke i harmoni med denne: at den er falsk fra et ståsted av kosmisk viten, som den historiske kristendommen (kilden til de moralske og åndelige verdiene, som de kapitalistiske demokratiene bruker for å fremstå som anti-kommunistiske) og som all jødisk lære tiltenkt Arierne, men ikke mer enn denne. Det ligger i det faktum at blant alle slike læresystemer, gamle som moderne, så er marxismen i tillegg den mest populære og militante. Som jeg sa: og for tiden, i det minste, den mest suksessrike. 

Som Adolf Hitler riktig påpekte ville en definitiv seier for en slik ideologi bety slutten på alt liv på denne planeten, noe som er selve målsetningen til de supra-menneskelige [etymologisk: ”over mennesket”] kreftene av disintegrasjon som står bak verdensjødedommen. Tragedien er imidlertid at det ikke ville bety en så rask og ærefull slutt som man kanskje kunne forestille seg. Det ville først av alt bety en generell og ureversibel bastardisering av hele menneskeheten og en ufattelig økning av antall mennesker – ”konsumenter” som lever på bekostning av alt annet liv -, helt til det siste ville dyret er drept og det siste området med skog er hogget ned, for å gjøre plass til flere overflødige og unyttige, tobeinte pattedyr; og akkurat da, når alle mulighetene for næring som jorden kan frembringe med assistanse, av til og med en perfeksjonert landbruksteknikk, er uttømt, krig om mat, bitter, nådeløs kamp til det siste (også utkjempet med en perfeksjonert teknikk) til den dødsdømte arten har blåst seg selv til himmels. Det ville med andre ord bety et styre, et hegemoni, av kvantitet i all sin gru, og da, i fraværet av en biologisk elite som er kapabel til å starte på nytt, en full stopp; på denne planeten i det minste, den endelige seieren til disse tendensene av død som fra begynnelsen av er iboende i all manifestasjon i tiden. Og det er dette som Adolf Hitler, mannen mot tiden, har strebet for å unngå gjennom sin kamp mot kommunismen: med andre ord, mot anvendt marxisme.

Den ikke-kommunistiske verden har verken forstått den økende farens natur eller den reelle meningen med nasjonalsosialismens kamp. Det er ikke engang Vesten alene som var, og er, truet i sin biologiske substans, og videre, som en konsekvens, dets videre evolusjon av den seneste menneskesentrerte, egalitære Weltanschaauung av jødisk opprinnelse, som er inkorporert i den seneste, mektige verdensorganisasjonen: man kan si, den moderne kirken, under jødisk lederskap. Det er den Ariske rasen i sin helhet: den mannen som i Cape Town, Sydney, eller Ottawa som inntil nå har bevart sitt germanske blod rent, intet mindre enn europeerne av germansk blod. Det er alle rene eller relativt rene raser i verden som er truet, inkludert de ikke-Ariske; inkludert den Semittiske kjernen til det jødiske folket selv, og ingen vet det bedre enn de rasebevisste jødene som tidligere innehadde ansvarsfulle posisjoner innen kommunistpartiet, som ble anklaget for Zionisme, det vil si jødisk nasjonalisme, før kommunistrettene dømte de til straffearbeid, eller til og med døden. (Adolf Hitler har skrevet: ”Etter sitt offers død kommer vampyren selv til å dø, før eller senere.”3 Giften til den menneskesentrerte, egalitære internasjonalismen med formål om å bringe forfallet til alle raser, spesielt den Ariske, til fordel for Jøden, vil til slutt også virke på dens skapere. For dødens krefter er ikke selektive, de sparer ingen, ei heller sine opphavspersoner.)

[...] 

Fiendtlig til dette målet står de som kun ønsker kvantitet og enda mer kvantitet … inntil flere og flere millioner av bastardiserte verdensborgere fullstendig har drept naturen i ”menneskets” interesse: inntil det ikke er flere ørkener, ingen flere skoger, ingen flere utilnærmelige, men trygge fjellmassiver, ingen flere store landskaper frie for menneskelig bosetning og lyden av dansemusikk, ingen flere jungler – for i øynene til kommunister og kristne, og alle menneskesentrerte ideologier, er det dummeste og lateste mennesket verdt mer enn den nobleste og stolteste bengalske tigeren eller det mest fantastiske banyan-treet.[...]

Dette er, jeg gjentar – man kan ikke påpeke dette for ofte eller for sterkt - den dyptgripende opposisjonen mellom nasjonalsosialismen og marxismen, mellom nasjonalsosialismen og alle menneskesentrerte og egalitære trosretninger, av hvem marxismen kun den som i tid er senest og den mest enhetlige. Det er opposisjonen mellom idealene til den Gyldne Tidsalder, det vil si kvalitet på alle eksistensnivåer, og den mørke tidsalders drøm om organisert menneskelig kvantitet, som senker alt liv til det til sist forsvinner i dypet av kaos og død.

1 Se del 1
2 Mein Kampf ll, kp 1
3 MK, I, kp 11