Monday, March 10, 2014

Den rumenske Jerngardens tragedie: Codreanu


Bukurest, mars 1938.


[Evola siterer Codreanu] “Bønn er et avgjørende element for å oppnå seier. … Krig ble vunnet av de som visste hvordan man samlet de mystiske kreftene fra usynlige verdener fra oven og visste hvordan man sikret seg deres hjelp. Disse mystiske kreftene er sjelene til de døde, sjelene til våre forfedre som også en gang var knyttet til dette landet, i våre pløyespor, og som døde i forsvar av dette landet, og som også i dag er knyttet til det ved minnet om deres liv her, og gjennom oss – deres barn, barnebarn og oldebarn. Men over alle sjelene står Gud.

Når disse kreftene er samlet kommer de oss til unnsetning og for å oppmuntre oss, for å gi oss viljestyrke og alt som er nødvendig for å hjelpe oss til å oppnå seier. De bringer terror og panikk i fiendenes hjerter og paralyserer deres handlinger. Når alt kommer til alt, avhenger ikke seier av materielle forberedelser eller på den materielle styrken til de som kjemper, men i deres evne til å sikre støtten fra de åndelige kreftene.

Ved det rettferdige og det moralske ved våre handlinger, og ved stadige appellering og insisteringer overfor disse kreftene, påkallelse av dem, tiltrekking ved sjelens styrke, vil de komme. Tiltrekningens kraft er sterkere når appellen, bønnen, er gjort av mange som er samlet.”