Sunday, March 02, 2014

Fanget i den rumenske stormen


Stemmer fra graven

Av Julius Evola


”Jeg har vært en antisemitt siden 1919-20”, fortsatte Codreanu sin forklaring etter at vi hadde brakt på bane dette poenget. ”Jeg vil påstå at den antisemittiske kampen er et leve eller dø for Romania. Det har kommet til det punktet der en løsning ikke er en løsning i det hele tatt, med mindre den er radikal. Med de kameleonsaktige kvalitetene som er typisk for ham, så vil jøden ta enhver form avhengig av situasjonen, så lenge dette er det som best setter ham i posisjon til å fortsette sin nådeløse kamp mot oss, og sitt smålige spill med andre. Vi har dermed sett den selvsamme jødiske eller jødisk-sponsede presse promotere kommunismen og til å agitere folk til å reise seg i revolt mot staten, militæret, og kirken, helt opp til nå; for så å hylle demokratiet; og nå endelig å fremstå som en forkjemper for den etablerte orden og av loven, fordømmer oss som fiender av staten og av tilhengere av Romanisme1, lønnet fra utlandet. Tragisk, men sant.

”Vår antisemittisme er konkret og politisk, selvsagt uten å glemme de høyere referansepunkter hvorigjennom nivået av den jødiske faren og jødisk agering kan bli utledet. Den er både konkret og politisk på grunnlag av den store prosentandelen av jøder i våre liv, av den jødiske infiltrasjonen av den frie rumenske handel og finans, og av den jødiske slavebinding og kolonisering av hele rumenske distrikt. Videre, så er vi klar over alt som Israel gjør for å kutte de dypeste røttene til vår rase, først og fremst gjennom å distansere den fra Gud ved alle slags materialistiske og ateistiske ideer; og for det andre, ved å distansere den fra jorden og tradisjonen, og ved å korrumpere dets kropp og sjel så fort den har blitt kuttet av fra de høyere krefter. Alle som støtter dette ”økumeniske” synet på nasjonen som jeg nå nevnte er klar over denne faren og innser at uten den fullstendige fjerningen av den jødiske hydra, vil enhver tilstrebelse på en nasjonal rekonstruksjon, spesielt av oss, være umulig.

Han tilla, ”Vi befinner oss i dag i en situasjon lik menn som har tatt frontlinjen av skyttergravene, og så den andre og den tredje, og vår motstander som har barrikadert seg på sitt gjemmested bakenfor, med den sikkerheten det inngir, skyter løs på oss, uten å vite at vi ikke vil noe mer enn å komme ham til unnsetning mot hans reelle fiender. Men til tross for alt de gjør for å stoppe oss: Romania vil vinne.”


1 En anti-katolsk betegnelse