Tuesday, April 01, 2014

Den nasjonale bevegelsen og diktatorisk styre

"Ved enhver anledning det blir snakket om den nasjonale bevegelsen, så blir tendensene mot et diktatorisk styre automatisk tillagt denne. 

Jeg kommer ikke til å utforme en kritikk mot diktatoriske styreformer i dette kapittelet, men jeg kommer til å vise at Europas nåværende nasjonale bevegelser, slik som den legionære bevegelsen1, fascisme, nasjonalsosialisme etc., representerer verken en diktatorisk styreform eller demokrati.

De som kjemper mot oss ved å skrike: ”Ned med fascistene”, ”Kjemp mot diktatorstyre”, ”Beskytt deg selv mot diktatorisk styre!”, rammer ikke oss. De skyter langt utenfor målet. Det eneste de rammer er den notoriske ”proletariatets diktatur.”

Diktatorisk styre forutsetter viljen til én mann som med makt innfører sin egen vilje på nasjonens øvrige befolkning. Med andre ord; to motstridende viljer: diktatorens eller en gruppe med menn på den ene siden, og den til folket på den andre.

Når denne viljen påtvinger seg selv med ondskap og overgrep blir diktatorstyre forvandlet til tyranni. Men når en nasjon med en majoritet på 98 prosent, med ubeskrivelig entusiasme, en nasjon på 60 millioner eller en med 40 millioner sjeler, godkjenner og velvillig applauderer overhodets beslutninger, betyr det at det et perfekt sammenfall mellom overhodets vilje og folkets. Ikke bare det, de sammenfaller så perfekt at det ikke lengre er snakk om uttrykk for to viljer. Det er bare én: nasjonens vilje, som er uttrykt gjennom nasjonens øverste leder.

Mellom nasjonens vilje og lederens vilje eksisterer det da bare et forhold: en perfekt forståelse, et samsvar av samme bølgelengde.

Å påstå at fraværet av fiendtlighet og uro som oppnås under regimet til en nasjonal bevegelse er på grunnlag av ”terror” og ”inkvisitoriske metoder” er fullstendig latterlig, dette fordi det folket som slike bevegelser oppstår iblant, har en godt utviklet kunnskap om samfunnet rundt dem. De kjempet, blødde, og døde i tusentall for frihet; de overga seg aldri, verken til eksterne fiender eller til interne tyranner. Hvorfor skulle de ikke også kjempe og dø også i dag, hvis de er konfrontert med slik terror? Og da, man kan trekke stemmer, og til og med majoriteten, med makt, med terror; man kan fremvise tårer eller sukk; men man har aldri hørt om og man vil aldri høre om at man kan fremprovosere ektefølt entusiasme og begeistring med makt. Ikke engang innen den mest tilbakestående nasjonen i verden.

Fordi den nasjonale bevegelsen ikke er diktatorisk i sin essens må vi spørre oss selv: hva er den?
Er den et uttrykk for demokrati? Slett ikke, dette fordi lederen ikke er valgt inn av velgere, og demokratiet er basert nettopp på valgbarhetsprinsippet. I nasjonale regimer finner man ikke leder ved å velge. Han tilegner seg posisjonen naturlig.

Hvis disse regimene ikke er diktatoriske og ikke demokratiske, hva er de så? Uten å definere disse kan man si at de representerer en ny type form for styre, sui generis, blant de moderne statene. Man har ikke sett disse tidligere og jeg vet ikke hvilket navn det bør få.

Jeg tror de har som sin basis et nivå av åndelighet, det nivået av økt nasjonal samvittighet som, før eller siden, vil spre seg til utkanten av den nasjonale organismen.

Det er en tilstand av indre åpenbaring. Det som i gamle dager var folkets instinktive kunnskapslager blir reflektert i disse øyeblikkene i folkets samvittighet, der de skaper en tilstand av enhetlig opplysning som man møter kun i de største religiøse gjenoppstandelsene. Denne tilstanden kan med rette kalles en nasjonal økumeniskhet. 

Et folk i sin totalitet oppnår en bevissthet av et selv, av sitt formål og skjebne her i verden. Gjennom historien har bare små glimt av slik bevissthet vært synlig, men i dag er vi konfrontert med permanente uttrykk av slike fenomener.

Under slike omstendigheter er ikke lederen lengre en ”sjef”, en ”diktator”, som gjør som han selv vil, som leder etter eget forgodtbefinnende. 

Han er inkarnasjonen av denne usynlige åndelige tilstanden, symbolet på denne bevissthetstilstanden. Han gjør ikke lengre ”som han selv vil”, han gjør det han ”må” gjøre. Og han er ikke styrt av individuelle eller kollektive interesser, men av interessene til den udødelige nasjonen som har penetrert samvittigheten til folket. Det er bare under dette rammeverket av interesser, og kun dette rammeverket, som individuelle og kollektive interesser finner sitt maksimale av normal tilfredsstillelse."

1 ”Legion of St. Michael” eller ”Iron Guard”, som bevegelsen som Codreanu ledet het. Bevegelsens tilhengere ble benevnt som ”legionærer”.