Friday, May 30, 2014

Noen observasjoner vedrørende demokrati - Corneliu Codreanu
Jeg ønsker på sidene som følger å presentere flere konklusjoner fra mine daglige erfaringer på en slik måte at de kan forstås av en hvilken som helst ung legionær eller arbeidsmann. 

                Vi lever med en kledning som heter demokrati. Jeg undres: er denne noe bra? Det vet vi ennå ikke, men én ting ser vi: at deler av den større og mer siviliserte delen av europeiske nasjoner kastet av seg disse plaggene og ikledde seg nye. Forkastet de disse fordi de var bra? Andre nasjoner gjør også det de kan for å kaste av seg disse og få byttet de mot nye. Hvorfor? Kan det være at alle nasjoner plutselig ble gale? At kun de rumenske politikerne forble de klokeste hodene i verden? Det ser slik ut, men jeg kan ikke helt tro det.

Det er åpenbart at de som valgte å skifte eller har ønske om å gjøre slik, har sine egne grunner. 

Men hvorfor skulle andre sine grunner interessere oss? La oss heller interessere oss for årsakene som ville gjøre at vi rumenere kastet av oss disse plaggene kalt demokrati.

Hvis vi ikke har noen grunn til å kaste dem av oss, hvis de passer oss, så bør vi beholde de, til og med hvis alle andre europeiske nasjoner skulle kaste de av seg.

De er imidlertid heller ikke bra for oss, dette fordi:

1. Demokrati bryter enheten som utgjør det rumenske folket, splitter de opp i partier, oppildner de, og så eksponerer de, fremdeles splittet, for en enhetlig blokk av den Judaiske makten ved et utsatt øyeblikk i sin historie.

Dette argumentet alene er så alvorlig for vår eksistens at det ville være utgjøre en tilstrekkelig grunn for oss til å bytte dette demokratiet mot hva som helst annet som kunne garantere vår enhet: nemlig vårt liv; for vår splittelse betyr døden.

2. Demokrati gjør millioner av jøder til rumenske statsborgere, ved å gjøre de likestilte med rumenere og gi de like rettigheter i staten. Likhet? På hvilket grunnlag? Vi har bodd her i tusener av år; med plog og med våpen; med vårt arbeid og vårt blod. Hvorfor skal vi være likestilt med noen som har vært her i knapt 100, 10 eller 5 år? Ser man på historien var det vi som skapte denne staten. Ser man til fremtiden så er det vi rumenere som holder hele det historiske ansvaret for Stor-Romanias eksistens, de har ingen.

For å oppsummere: de har verken likhet når det kommer til arbeid, det offer og den kamp som skapte staten, eller likhet i ansvarlighet for dens fremtid. Likhet? I følge et gammelt aksiom[1] betyr likhet å behandle ulike ting ulikt. På hvilken basis forlanger jødene lik behandling, politiske rettigheter lik de rumenere har? 

3. Demokrati er ikke i stand til å opprettholde kontinuitet. 

Oppsplittet som det er i ulike partier, som styrer i ett, to eller tre år, så er det ikke i stand til komme opp med og fullføre en langsiktig plan. Et parti annullerer planene og innsatsen til den andre. Det som ble planlagt og bygget av et parti én dag blir revet ned og ødelagt den neste av et annet. 

I et land som trenger oppbygning, hvor de historiske monumentene er nettopp den oppbygningen, så utgjør ulempen demokratiet medfører, en trussel. Det er som om man på en gård skulle skifte eiere hvert år, alle med ulike planer som de brakte med seg, og fjernet det som den forrige eieren bygget opp, bare for å få sitt arbeid fjernet ved den neste.

4. Demokrati gjør det umulig for politikerne å gjøre sin plikt overfor nasjonen.
 
En politiker med de beste hensikter blir i et demokrati en slave av sine tilhengere; han må enten tilfredsstille deres personlige appetitt ellers vil de avslutte sin støtte til vedkommende. Politikeren lever under konstant tyranni og konstant trussel fra velgeren.

Han er i en posisjon hvor han må velge mellom å frasi seg et livslangt arbeid eller å tilfredsstille sine tilhengere. Og dermed tilfredsstiller politikeren deres appetitt; ikke av sine egne lommer, men av nasjonens lommer. Han skaper arbeidsplasser, posisjoner, prosjekter, kommisjoner, og stillinger som gir god betaling for liten innsats, alle som en byrde på nasjonalbudsjettet, som igjen byrder ryggene til de stadig mer krokbøyde folket. 

5. Demokrati er ikke i stand til å utøve autoritet

Det mangler sanksjonsmakt. Et parti vil ikke benytte seg av sanksjoner mot de som lever ved skandaløse forretninger og tyveri, også fra dem man jobber for; heller ikke benytter det seg av sanksjoner mot politiske motstandere med mindre de selv avslører sine mørke gjerninger og misligheter. 

6. Demokratiet er i hendene til storfinansen

På grunn av det kostbare systemet og konkurransen partiene i mellom, trenger demokratiet mye penger. Som en naturlig konsekvens blir det en slave av den store internasjonale Jødiske finansen, som underlegger seg demokratiet ved undergravende virksomhet.

På denne måten blir folkets skjebne avgjort av en bankier-kaste.


[1] Selvforklarende sannhet