Friday, February 06, 2009

"Vi er råtne alle sammen!...""Vis meg en tanke som binder sammen vår tids menneskehet, om så bare med halvdelen av den styrke som den ledende tanke i disse svunne tider. Og våg å påstå at livets kilder ikke svekkes, ikke tilgrumses under denne "stjernen", under dette nett som omspenner jorden. Og kom ikke trekkende med denne velstanden, disse rikdommene, med sultens tilbaketog og de stadig raskere samferdselsmidler! Rikdommen er større, men kraften mindre. Det finnes ikke lenger noen tanke som forbinder oss, alt er vassent og alle er vasne. Vi er råtne alle sammen!..."

Lebedev - Idioten, Dostojevskij