Tuesday, October 23, 2012

Si nei til mer gift i maten din!

Mattilsynet åpner igjen for mer sprøytemiddelrester i maten vår. Er det greit?


Sprøytemidler brukes i korn, frukt, bær og grønnsaker for å hindre insekter, sopp og ugress i å redusere avlingene. Sannsynligheten for at eplene eller jordbærene du kjøper i norske butikker inneholder sprøytemidler, er stor.

Norske myndigheter godkjente i mai å øke grenseverdiene for 18 kjemisk-syntetiske sprøytemidler, der kun fem var tillatt i Norge. I sommer sendte myndighetene igjen ut et brev der de anbefaler å tillate mer sprøytemiddelrester i matvarer i norske butikker. I brevet anbefaler Mattilsynet at Norge hever grensene for ytterligere 11 sprøytemidler og godkjenner tre nye. Men ikke nok med det, i august sendte Mattilsynet pånytt ut et brev der de anbefaler å øke grensene en tredje gang i år, og de er ikke snauere enn at de denne gangen vil øke grensene for hele 22 sprøytemiddelrester, 13 av disse er ikke tillatt brukt i Norge.

Lenke til artikkel

Signer kampanjen mot mer gift i maten her.